o mnie

W 1996 ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: geodezja inżynieryjno-gospodarcza), uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Pracował m.in. w urzędzie miejskim w Zgierzu jako naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, następnie prowadził własną działalność gospodarczą. Należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności, był członkiem władz krajowych Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”...